Wiersz "Bezpieczna droga do przedszkola"

Kiedy idę do przedszkola

Droga ma nie łatwa jest

Więc przepisy znać już muszę

Ty je poznaj też…

Czerwone światło –stój!

Zielone światło –idź!

Odblaski zawsze noś!

Widocznym zawsze bądź!