Wiersz „Bezpieczne zabawy.”

Autor: J. Knapik – Lis

Wszystkie dzieci małe, duże uwielbiają zimę białą.
Dużo śniegu, wielkie zaspy, radość i uciechę im sprawiają.
Już szykują narty, sanki, ciepłe czapki i szaliki.
Aby z górki jeździć śmiało i nie złapać żadnej grypy.
Łyżwy ostre i błyszczące szybko mkną po lodowisku.
Bardzo lubię mrozik zimą, bo zamrozi wokół wszystko.
Lecz pamiętaj – bądź ostrożny i na lodzie i na górce.
Bezpieczeństwo to postawa – wtedy jest dobra zabawa.