01.09.2023 r. -15.09.2023 r. - „Jestem już przedszkolakiem"

Cel: Stworzenie warunków organizacyjnych, wychowawczych i edukacyjnych do właściwej adaptacji dziecka w przedszkolu.

Zadania edukacyjne:

  • Nawiązujemy serdeczny kontakt z nauczycielkami, a także integrujemy się z grupą rówieśniczą.
  • Nabywamy umiejętność wyrażania słowami własnych potrzeb.
  • Poznajemy przedszkole oraz jego otoczenie.
  • Ustalamy i przestrzegamy zasad panujących w przedszkolu oraz zasad korzystania z placu zabaw.

Współpraca z rodzicami:

  • Poprzez wspólne zabawy zachęcamy dziecko do nawiązywania kontaktu z nauczycielkami, koleżankami i kolegami oraz do poznawania ich imion.
  • Wspieramy i dodajemy dziecku odwagi  w trudnych momentach.
  • Zachęcamy dziecko do samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych i porządkowych.