04.10.2021 - 15.10.2021 - "Idzie lasem Pani Jesień, dary w koszu niesie"

Cel ogólny: Rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych: poznanie oznak jesieni 

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • wzbogacanie wiadomości o aktualnej porze roku
  • bliższe zapoznanie dzieci ze światem przyrody
  • kształtowanie sprawności manualnych i dbałości o estetykę pracy
  • rozwijanie mowy oraz koncentracji uwagi
  • doskonalenie umiejętności rozpoznawania kolorów
  • wyrabianie umiejętności współdziałania w zabawie
  • rozwijanie zdolności naśladowczych, spostrzegawczości
  • motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy

Współpraca z rodzicami:

  • wzbogacanie wiadomości na temat aktualnej pory roku – jesieni
  • kontakt z rodzicami wynikający z bieżących potrzeb rodziców i nauczycielek grupy