08.01.2024 - 19.01.2024 - "Zimowy czas z babcią i dziadkiem."

Cel:  Kształtowanie właściwej postawy wobec osób starszych. Tworzenie warunków do podejmowania przez dzieci różnych form aktywności: ruchowej, słownej, plastycznej w związku z uroczystością Dnia Babci i Dziadka.

Zadania edukacyjne:

  • Poznawanie nazw, imion członków rodziny.
  • Rozwijanie uczucia szacunku i przywiązania dla babci i dziadka.
  • Wzmacnianie więzi emocjonalnej z dziadkami poprzez przygotowanie dla nich uroczystości.
  • Zapoznaje się z charakterystycznymi oznakami zimy.
  • Rozwijanie kompetencji językowych dziecka.
  • Aktywizowanie wyobraźni dzieci oraz rozwijanie koncentracji uwagi. 

Współpraca z rodzicami:

  • Dostosowanie ubioru do aktualnych warunków atmosferycznych (czapka, szalik, rękawiczki).
  • Dbanie o cerę dziecka stosując kremy na chłodne i mroźne dni.
  • Wspieranie dziecka przed występem z okazji uroczystości Babci i Dziadka.