14.10.2022 - 25.11.2022 - "Doświadczam samodzielności i radzę sobie w szatni"

Zadania edukacyjne:

  • poznanie sposobu ubierania się z zachowaniem kolejnych czynności;
  • dbanie o porządek w szatni (odkładanie poszczególnych części garderoby w określone miejsce)
  • wdrażanie do bezpiecznego zachowania się w szatni.

Współpraca z rodzicami:

  • stwarzamy sytuacje do samodzielnego ubierania się;
  • staramy się pilnować ładu i porządku przy swojej szafce w szatni.