15.04.2024 - 26.04.2024 - "Mali przyjaciele przyrody."

Cel ogólny: Poszerzanie świadomości ekologicznej i inspirowanie do życia w zgodzie z naturą.

Zadania edukacyjne:

  • Zapoznanie z podstawowymi informacjami o naszej planecie .
  • Rozwijanie poczucia rytmu.
  • Obserwacja doświadczeń.
  • Zapoznanie z różnymi formami ochrony przyrody.

Współpraca z rodzicami:

  • Dostosowanie ubioru do aktualnych warunków atmosferycznych.
  • Wspólny spacer do lasu/parku i zbieranie śmieci.
  • Wspólna segregacja śmieci.
  • Rozmowy na temat ochrony przyrody.