22.05.2023 - 02.06.2023 - "Ja i moi bliscy"

Zadania edukacyjne:

  • Wyrabianie umiejętności wyrażania uczuć szacunku , miłości wobec bliskich.
  • Uświadomienie konieczności współdziałania w rodzinie i wzajemnej pomocy.

Współpraca z rodzicami:

  •  Stwarzanie sytuacji do wspólnego spędzania czasu.
  • Kultywowanie Dnia Matki i Dnia Dziecka.