27.11.2023 - 08.12.2023 - „Odwiedziny Świętego Mikołaja Biskupa”

Cel:  Wprowadzenie dzieci w świąteczny nastrój związany ze Świętym Mikołajem

Zadania edukacyjne:

  • Zapoznanie dzieci z historią Świętego Mikołaja Biskupa.
  • Rozmowy na temat czynienia dobrych uczynków.
  • Integrowanie z grupą rówieśniczą.
  • Kształci wrażliwość słuchową. 

Współpraca z rodzicami:

  • Zwracanie uwagi na większą samodzielność dziecka (m.in. rozbieranie odzieży wierzchniej, zakładanie butów).
  • Rozmowy na temat dobrych uczynków w trakcie adwentu.