Wiersz "Katechizm dziecka polskiego"

W. Bełza

Kto ty jesteś?
Polak mały.

Jaki znak twój?
Orzeł biały.

Gdzie ty mieszkasz?
Między swymi.

W jakim kraju?
W polskiej ziemi.

Czym ta ziemia?
Mą Ojczyzną.

Czym zdobyta?
Krwią i blizną.

Czy ją kochasz?
Kocham szczerze.

A w co wierzysz?
W Boga wierzę.

Coś ty dla niej?
Wdzięczne dziecię.

Coś jej winien?
Oddać życie.