01.09.2022 - 16.09.2022 - „Bezpiecznie do przedszkola wracamy, wspomnienia z wakacji w głowach jeszcze mamy”

Dziecko:

 • czuje się równoprawnym członkiem grupy, zna swoje prawa oraz wie,
  że zawsze może liczyć na pomoc nauczyciela i innych dzieci
 • zna zasady panujące w grupie, tworzy wraz z nauczycielką „Kodeksu Przedszkolaka”
 • zna zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię
 • dostrzega rym w wierszu, potrafi znaleźć rym do podanych wyrazów- dzieci starsze
 • umie układać krótkie zdania, dzielić je na wyrazy, a wyrazy na sylaby- dzieci starsze
 • poprawnie artykułuje słowa i wyodrębnia głoski na ich początku- dzieci starsze
 • stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni
 • zna zapis graficzny cyfry jeden

Współpraca z rodzicami:

 • zebranie grupowe inaugurujące rok szkolny 2022/2023
 • rozmowy indywidualne z rodzicami
 • zapoznanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego