03.10.2022 - 14.10.2022 - „Tańcowała jesień, kolorowa jesień…”

Dziecko:

  • zna nazwy wybranych zwierząt leśnych i spożywanych przez nie pokarmy
  • układa zagadki o zwierzętach
  • dokonuje analizy i syntezy słuchowej nazw wybranych zwierząt
  • ćwiczy koncentrację i pamięć, między innymi na podstawie rozwijanych umiejętności budowania wypowiedzi ustnej
  • poznaje podział głosek na samogłoski i spółgłoski (6-latki)
  • wyodrębnia zdania w wypowiedziach i słowa w zdaniach
  • zna zapis graficzny cyfry 2
  • odtwarza określony rytm

Współpraca z rodzicami:

  • kontakt z rodzicami wynikający z bieżących potrzeb dzieci, rodziców i nauczycielek grupy
  • rozmowa nt. Dnia Edukacji Narodowej