04.04.2022 - 15.04.2022 - „Święta Wielkanocne tuż, tuż..”

Cel ogólny: pogłębienie świadomości religijnej oraz uwrażliwienie na kultywowanie tradycji wielkanocnych.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • zapoznanie ze zwyczajami Świąt Wielkanocnych
  • pokonywanie nieśmiałości poprzez odwoływanie się do własnych doświadczeń
  • kształtowanie umiejętności logicznej wypowiedzi na określony temat
  • pobudzenie i pogłębienie przeżyć emocjonalnych związanych z Wielkanocą
  • wzbogacenie słownictwa w zakresie mowy czynnej
  • wprowadzenie litery: „g, G ”–  małej i wielkiej, drukowanej i pisanej – dzieci starsze
  • doskonalenie umiejętności czytania globalnego – dzieci starsze

Współpraca z rodzicami:

  • zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w przygotowaniach do Świąt Wielkanocnych
  •  wspólna modlitwa