05.06.2023 - 16.06.2023 - „Już wkrótce wakacje”

Cel ogólny: Wdrażanie do bezpiecznych zabaw podczas wakacji.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

  • Posługiwanie się nazwą kolejnej pory roku – lato.
  • Przybliżenie różnych możliwości spędzenia wakacji
  • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z panująca temperaturą i warunkami atmosferycznymi na dworze.
  • Rozumienie potrzeby chronienia się przed nadmiernym słońcem.
  • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego w ogrodzie przedszkolnym.

Współpraca z rodzicami:

  • Udział rodziców we Mszy św. kończącej rok szkolny
  • Indywidualne konsultacje z rodzicami