10.01.2022 – 21.01.2022 - "Dziękuję Panu Bogu za Babcię i Dziadka"

Cel ogólny: Nawiązywanie bliższych kontaktów z Babcią i Dziadkiem poprzez radosne, wspólne przeżywanie ich święta.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • wzbogacenie czynnego słownictwa na temat stopnia pokrewieństwa
  • kształtowanie uczucia przywiązania do swojej rodzin
  • rozwijanie u dzieci szacunku do ludzi starszych
  • uświadomienie konieczności pomagania starszym osobom
  • poznanie zabaw z czasów dzieciństwa swoich dziadków
  • kształtowanie wyobraźni przestrzennej i twórczego myślenia
  • kształtowanie wrażliwości emocjonalnej oraz poczucia odpowiedzialności za los innych ludzi

Współpraca z rodzicami:

  • uczestnictwo rodziców we Mszy św.
  • wspólna modlitwa z dziećmi w intencji babci i dziadka