13.06.2022 - 30.06.2022 - „Już wkrótce wakacje”

Cel ogólny: wdrażanie do bezpiecznych zabaw podczas wakacji.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  •  przybliżenie różnych możliwości bezpiecznego spędzania wakacji
  •  wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu w ogrodzie przedszkolnym
  •  posługiwanie się nazwą kolejnej pory roku – lato
  •  wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z panującymi warunkami atmosferycznymi
  •  wzmacnianie więzi koleżeńskich
  •  okazujemy wdzięczność oraz pamiętamy o Panu Bogu w czasie wakacji
  •  kształtowanie umiejętności układania wakacyjnych rad zapewniających atrakcyjny wypoczynek

Współpraca z rodzicami:

  • uczestnictwo we Mszy Świętej
  •  uwrażliwienie na zachowanie bezpieczeństwa w czasie letniego wypoczynku