18.10.2021 – 29.10.2021 - "Jesienne zwyczaje zwierząt"

Cel ogólny: zapoznanie ze sposobami przygotowania się zwierząt do zimy.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

 • kształtowanie zainteresowań przyrodniczych
 • rozwijanie umiejętności rozumienia świata zwierząt
 • budzenie zainteresowania czytaniem i pisaniem w trakcie zabaw
 • doskonalenie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania
 • tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, umiejętność skupienia uwagi, rozwijania mowy i logicznego myślenia
 • wspieranie samodzielnych działań dziecka
 • doskonalenie umiejętności analizy i syntezy głoskowej oraz sylabowej
 • tworzenie warunków sprzyjających aktywności ruchowej dziecka
 • zapoznanie z tradycją obchodzenia Wszystkich Świętych

Współpraca z rodzicami:

 • kształtowanie poszanowania dla przyrody i zwierząt
 • bieżące rozmowy indywidualne z rodzicami na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu