21.03.2022 - 01.04.2022 - Witamy Panią Wiosnę

Cel ogólny: Wiązanie zaobserwowanych zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym ze zmianą pory roku.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • Określanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, rozwój roślin, przebudzenie owadów, powrót ptaków.
  • Obserwowanie zmian  występujących w najbliższym otoczeniu przedszkola.
  • Poszerzanie wiedzy o nazwy miesięcy wiosennych: marzec, kwiecień, maj, czerwiec;
  • Zapoznanie z literami „N,n, F,f”; rozwijanie umiejętności zapisywania działań matematycznych za pomocą znanych znaków: cyfr, znaków „+,-, =”

Współpraca z rodzicami:

  • Wymiana informacji o dziecku i jego postępach.
  • Współudział w przygotowaniu strojów do przedstawienia teatralnego.