16.05.2022 - 27.05.2022 - „Czego dzieci potrzebują do szczęścia?”

Cel ogólny: Kształtowanie u dzieci świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych jej członków i związanych z tym obowiązków.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • Budzenie uczucia przywiązania i szacunku do rodziców.
  • Zaspokajanie potrzeby emocjonalnego związku z rodziną poprzez zachęcanie dzieci do interesowania się pracą zawodową i domowymi zajęciami rodziców i rodzeństwa, pełniejszego uczestnictwa w niektórych domowych zajęciach poszczególnych członków rodziny.
  • Szanowanie domowników, ich przyzwyczajeń, nieprzeszkadzanie im w wypoczynku, pracy.
  • Zapoznanie z wielką i małą literą „Ż,ż”

Współpraca z rodzicami:

  • Wymiana informacji o dziecku i jego postępach.
  • Udział organizacji Festynu Rodzinnego