24.04.2023 - 05.05.2023 - „Mieszkam w Polsce”

Cel ogólny: Ukazanie relacji łączących dziecko z jego rodziną, przedszkolem, osiedlem, regionem, krajem

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

  • Rozwijanie aktywnego udziału dziecka w życiu wspólnot: grupowej, przedszkolnej i rodzinnej.
  • Rozumienie pojęć: ojczyzna, naród, kraj. Nabywanie poczucia przynależności narodowej.
  • Zapoznanie z symbolami lokalnymi i narodowymi.
  • Wyrabianie wrażliwości na piękno języka ojczystego.
  • Przybliżenie wybranych faktów i wybitnych postaci z historii Polski.

Współpraca z rodzicami:

  • Wymiana informacji o dziecku i jego postępach