27.03.2023 - 07.04.2023 - „Wesoły nam dzień dziś nastał...”- poznajemy tradycje wielkanocne.”

Cel ogólny: Stwarzanie sytuacji sprzyjających zrozumieniu przez dzieci znaczenia Świąt Wielkiej Nocy w tradycji chrześcijańskiej.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

  • Poznawanie zwyczajów związanych z obchodzeniem świąt Wielkanocnych.
  • Przybliżenie  zwyczajów związanych z okresem Wielkiego Tygodnia i samymi świętami.
  • Zachęcenie dzieci do obserwowania i udziału w przygotowaniach do świąt w ich rodzinnych domach.
  • Odkrywanie uczucia radości ze wspólnego przygotowywania i spędzania świąt rodzinnych.
  • Stwarzanie okazji do obcowania z wytworami sztuki ludowej, związanej z tradycją świąt Wielkanocnych

Współpraca z rodzicami:

  • Wymiana informacji o dziecku i jego postępach