27.12.2021 – 07.01.2022 - "Żegnamy Stary i Witamy Nowy Rok"

Cel ogólny: Rozwijanie umiejętności rozumienia pojęcia czasu.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu.
  • Utrwalenie informacji o cykliczności pór roku.
  • Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej wyrazów.
  • Utrwalenie nazw dni tygodnia i ich przemienności; doskonalenie umiejętności posługiwania się takimi przyimkami jak:  wczoraj, dziś, jutro.

Współpraca z rodzicami:

  • Wymiana informacji o dziecku i jego postępach.