29.11.2021 – 10.12.2021 - "Odkrywamy kosmos"

Cel ogólny: Rozbudzanie zainteresowań kosmosem. Ukazanie możliwości samodzielnego poszerzania wiedzy.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • Rozwijanie wiedzy na temat przestrzeni kosmicznej i istniejących w niej obiektów kosmicznych.
  • Poznanie nazw i układu planet wchodzących w skład układu słonecznego.
  • Pogłębianie wiedzy na temat naszej planety – Ziemi.
  • Stwarzanie sytuacji umożliwiających przeżywanie pozytywnych emocji – spotkanie ze św. Mikołajem.
  • Wprowadzenie wielkich i małych liter „K,k, E,e” oraz cyfry 6.

Współpraca z rodzicami:

  • Wymiana informacji o dziecku i jego postępach.
  • Zachęcenie dzieci i rodziców do udziału w Mszach św. roratnych.