Wiersz "Co kochać"

Co masz kochać? pytasz dziecię, 
Co dla serca jest drogiego? 
Kochaj Boga, bo na świecie, 
Nic nie stało się bez Niego. 
Kochaj ojca, matkę twoją, 
Módl się za nich co dzień z rana, 
Bo przy tobie oni stoją, 
Niby straż od Boga dana. 
Do Ojczyzny, po rodzinie, 
Wzbudź najczystszy żar miłości: 
Tuś się zrodził w tej krainie, 
I tu złożysz swoje kości. 
W czyjem sercu miłość tleje, 
I nie toczy go zgnilizna, 
W tego duszy wciąż jaśnieje: 
Bóg, rodzina i ojczyzna!