Wiersz „Rok”

Rok to dni, tygodnie, miesiące
Rok to mroźna Zima i Lato gorące
Rok to wiosna radosna, Jesień kolorowa
Rok to czas, co mija, zaczyna od nowa

Dwanaście miesięcy rok zawsze ma
Cztery pory roku roczek nam da
Tygodni po siedem dni nam ofiaruje
I trzysta sześćdziesiąt dni wyczaruje