Wiersz „Zima i dzieci”

Przybyła zima
na wielkich sankach
i ulepiła z dziećmi
bałwanka.

Tunel ze śniegu
wyczarowała,
śniegowe gwiazdki
wszystkim rozdała.

Wołają dzieci
do pani Zimy:
– Bardzo cię Zimo
wszyscy lubimy.