Wiersz "Co to jest Polska?"

Cz. Janczarski

– Co to jest Polska? –
spytał Jaś w przedszkolu.
Polska – to wieś
i las,
i zboże w polu,
i szosa, którą pędzi
do miasta autobus,
i samolot, co leci
wysoko nad tobą.
Polska – to miasto,
strumień i rzeka,
i komin fabryczny,
co dymi z daleka,
a nawet obłoki,
gdy nad nami mkną.
Polska to jest także
twój rodzinny dom.
A przedszkole?
Tak – i przedszkole,
i róża w ogrodzie,
i książka na stole.