01.09.2022 - 16.09.2022 - ,,Wakacje żegnamy i przedszkole witamy”

Cel Ogólny: budowanie atmosfery życzliwości i zaufania oraz integrowanie grupy przedszkolnej poprzez wspólne zabawy.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

 •  rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez czynne uczestniczenie w ustaleniu reguł i zasad współżycia w grupie
 •  tworzenie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie
 •  rozwijanie empatii i właściwego reagowania na emocje i potrzeby innych
 •  kształtowanie postawy koleżeństwa i przyjaźni
 •  integrowanie grupy poprzez zabawy tj. integracyjne, muzyczno-ruchowe
 •  rozwijanie samodzielności podczas rozbierania i ubierania się w szatni
 •  zapoznanie z zasadami i miejscem bezpiecznej zabawy w ogrodzie przedszkolnym
 •  tworzenie warunków do podejmowania przez dzieci różnych form aktywności: ruchowej, słownej, plastycznej
 •  wdrażanie do przyjęcia odpowiedniej postawy, np. podczas posiłków, modlitwy, itp.

Współpraca z rodzicami:

 •  uczestnictwo rodziców w zebraniu ogólnym i grupowym
 •  kontakt z rodzicami wynikający z bieżących potrzeb dzieci, rodziców i nauczycielek grupy