03.10.2022 - 14.10.2022 - ,,Jesień w lesie dużo darów nam przyniesie”

Cel Ogólny: zapoznanie z charakterystycznymi dla jesieni darami.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

 • wzbogacanie wiadomości o aktualnej porze roku
 •  zapoznanie z niektórymi nazwami drzew: klon, sosna, kasztanowiec
 •  kształtowanie ekspresji twórczej i wyobraźni
 •  poznanie znaczenia zachowania środków ostrożności podczas grzybobrania
 •  bliższe zapoznanie dzieci ze światem przyrody  
 •  rozwijanie myślenia w toku rozwiązywania zadań stawianych dzieciom do wykonania
 •  rozwijanie mowy oraz koncentracji uwagi
 •  stymulowanie rozwoju uwagi i pamięci
 •  motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy

Współpraca z rodzicami:

 •  wzbogacanie wiadomości na temat aktualnej pory roku – jesieni
 •  kontakt z rodzicami wynikający z bieżących potrzeb rodziców i nauczycielek grupy