12.12.2022 - 30.12.2022 - ,,Święta Bożego Narodzenia”

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • Zapoznanie się z tradycjami świąt Bożego Narodzenia.
  • Uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach.
  • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i segregowania.

Współpraca z rodzicami:

  • Rozmowy z dzieckiem na temat tradycji świątecznych występujących w domu.
  • Kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb dzieci, rodziców i nauczycielek.
  • Informowanie o postępach dziecka.