13.03.2023 - 24.03.2023 - ,,Coraz bliżej wiosna”

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • Poznawanie zwiastunów wiosny – kwiatów, ptaków,
  • Poznanie i nauczenie się piosenki ,,Nareszcie wiosna”.
  • Ćwiczenia w określaniu kierunków i ustalanie położenia przedmiotów.
  • Rozróżnianie pogody panującej na dworze.

Współpraca z rodzicami:

  • Dostosowanie ubioru do zmieniającej się wiosennej pogody.
  • Rozmowy z dzieckiem na temat pogody.
  • Spacery z dzieckiem w poszukiwaniu zwiastunów wiosny.
  • Kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb dzieci, rodziców i nauczycielek.
  • Informowanie o postępach dziecka.