13.06.2022 - 30.06.2022 - ,,Jedziemy na wakacje!”

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • Poznanie wiadomości dotyczących bezpieczeństwa podczas wakacji.
  • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem i wiązanie tych zmian z aktualną porą roku.
  • Utrwalenie dzieciom zjawiska cykliczności występowania pór roku.

Współpraca z rodzicami:

  • Kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb dzieci, rodziców i nauczycielek.
  • Informowanie o postępach dziecka.