18.09.2023 r. - 29.09.2023 r. - "Jesteśmy bezpieczni"

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • Zapoznawanie z zasadami bezpiecznego zachowania się w drodze do przedszkola;
  • Zapoznanie z zasadami bezpiecznego przechodzenia przez przejście dla pieszych;
  • Poznanie numerów alarmowych.

Współpraca z rodzicami:

  • Rozmowa z dziećmi o bezpieczeństwie.