20.09.2021 - 01.10.2021 - "Bezpieczeństwo na drodze"

Temat kompleksowy: Bezpieczeństwo na drodze

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

  • Poznanie wybranych środków transportu lądowego, wodnego, powietrznego.
  • Poznanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych.
  • Zaznajomienie z zasadami ruchu drogowego z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczki.

Współpraca z rodzicami:

  • Podczas spaceru z dzieckiem zwracamy uwagę na znaczenie napotkanych znaków drogowych („Przejście dla pieszych”, „Uwaga dzieci”).
  • Uczymy dzieci bezpiecznego poruszania się po ulicy z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa:
    – przechodzenie przez jezdnię tylko w miejscach do tego wyznaczonych,
    – przechodzenie przez jezdnię tylko na zielonym świetle.