21.03.2022 - 01.04.2022 - ,,Witamy panią wiosnę!”

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • Zapoznanie się z pierwszymi oznakami wiosny.
  • Obserwacja zjawisk w okresie wczesnej wiosny i przedwiośnia.
  • Kształtowanie samodzielności w ubieraniu się.
  • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

Współpraca z rodzicami:

  • Kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb dzieci, rodziców i nauczycielek.
  • Informowanie o postępach dziecka.