22.01.2024 r. - 02.02.2024 r. - „Zimą pamiętamy o zwierzętach”

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • dziecko rozpoznaje i nazywa kilka żyjących w naturalnym środowisku gatunków ptaków – wróbel, sikorka, sroka.
  • dziecko dowiaduje się w jaki sposób może pomóc przetrwać zwierzętom zimę.

 

Współpraca z rodzicami:

  • Zapewnienie dzieciom właściwego ubioru, dostosowanego do aktualnych warunków atmosferycznych.
  • Wspólne zabawy na śniegu.