22.05.2023 - 02.06.2023 - ,,Rodzina i przyjaciele, Pan Bóg dał nam tak wiele”

Cel Ogólny: rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • stworzenie miłej atmosfery, serdeczności, poczucia wspólnoty w grupie rówieśniczej
  •  kształtowanie postawy koleżeństwa i przyjaźni
  •  pogłębianie przyjaźni między dziećmi
  •  uświadamianie wartości rodziny i przyjaźni w życiu człowieka
  •  wzmacnianie pozycji dziecka poprzez pełną akceptację w czasie zabawy
  •  rozwijanie wyobraźni dziecięcej oraz inspirowanie ich do wyrażania treści w formie ekspresji ruchowej

Współpraca z rodzicami:

  • wyrabianie u dzieci umiejętności właściwego zachowania się względem innych osób
  •  przygotowanie do Festynu Rodzinnego