27.12.2023 r. - 05.01.2024 r. -" … Krok w Nowy Rok – jestem coraz starszy…"

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • Poznawanie różnych mierników czasu np. zegar słoneczny klepsydra, zegar elektroniczny…
  • Zwracanie uwagi na mijający czas na podstawie przykładów z życia ludzi i przyrody.
  • Rozwijanie umiejętności określania czynności i stosowanie określeń: „ co było najpierw, co było potem”

Współpraca z rodzicami:

  • Zwracanie uwagi na mijający czas.
  • Rozwijanie umiejętności określania pór dnia: rano, południe, wieczór.