29.11.2021 - 10.12.2021 - "Czekamy na św. Mikołaja"

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • Zapoznanie się z historią św. Mikołaja.
  • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i segregowania.
  • Uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach.

Współpraca z rodzicami:

  • Kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb dzieci, rodziców i nauczycielek.
  • Informowanie o postępach dziecka.