30.05.2022 - 10.06.2022 - ,,Taki sam, ale inny”

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • Poznawanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych,
  • w których żyją.
  • Poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie).
  • Zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata.

Współpraca z rodzicami:

  • Rozmowy z dzieckiem o tolerancji, równych prawach w stosunku do dzieci z innych narodowości.
  • Zachęcanie dziecka do nawiązywania przyjaźni.