2023.03.10 - Lekcja muzyki z Panią Asią i z uzdolnionymi dziewczynkami ze Szkoły Muzycznej