Plan Zajęć Dodatkowych

 • j. angielski – P. Paulina
  09.00 – 9.30 – (I zmiana)
  12.15 – 12.45 – (II zmiana)

  Gimnastyka Ogólnorozwojowa – Pani Monika K.
  11.20 – 11.50 – (drugie 2 tygodnie)

  Katecheza – Ks. Michał
  10.00 -10.30

  Zajęcia Chemiczne – P. Szymon i P. Agata W.
  13.15 – 13.45 – (ostatni wtorek miesiąca)

  Gimnastyka Ogólnorozwojowa – P. Agnieszka I.
  11.20 – 11.50 – (pierwsze dwa tygodnie)

  Próba Śpiewu:
  12.30 – 13.30 Chórek „Aniołki”

  Gra na pianinie:
  13.30 – 15.30 – zapisane dzieci

  j. angielski – P. Paulina K.
  09.00 – 09.30 – (I zmiana)
  13.15 – 13.45 – (II zmiana)

  Zajęcia Rytmiczno-Taneczne – P. Bogumiła F.
  14.30 – 15.00 – (na sali gimnastycznej)

  Szachy – P. Andrzej K.
  12.30 – 13.15

  Katecheza – Ks. Michał
  12.30 – 13.00