Rekrutacja

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się w miesiącu marcu. Przez cały miesiąc marzec można zgłaszać się do przedszkola po formularz zgłoszeniowy
i wypełniony należy złożyć do dnia 31 marca. Formularz wypełniają i składają w biurze, zarówno rodzice nowych dzieci, jak i rodzice dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola.

W pierwszym tygodniu kwietnia odbywa się posiedzenie komisji kwalifikacyjnej, w skład której wchodzą:

  1. Przewodniczący Komisji – Dyrektor.
  2. Nauczyciel.
  3. Rodzic – członek Rady Rodziców.

Komisja kwalifikacyjna każdorazowo wyznacza kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola. Następnego dnia po posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej zostają wywieszone listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola (z powodu braku miejsc).

Ponadto rekrutacja odbywa się przez cały rok szkolny: jest możliwość zapisania nowego dziecka na miejsce dziecka, które z różnych przyczyn zostało wypisane z przedszkola.

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy wydajemy od pierwszego dnia roboczego w marcu. Należy odebrać go u Siostry Dyrektor lub pracownika przedszkola. Można również pobrać plik znajdujący się na dole strony.

Pobrany plik proszę drukować dwustronnie:
Karta zgłoszenia dziecka na rok 2022-2023.pdf