Plan Zajęć Dodatkowych

 • j. angielski – P. Paulina
  19.30 – 10.00 – (I zmiana)
  12.45 – 13.15 – (II zmiana)

  Gimnastyka Ogólnorozwojowa – Pani Monika K.
  10.20 – 10.50 – (drugie 2 tygodnie)
  13.30 – 14.00 – (pierwsze 2 tygodnie)

  Katecheza – Ks. Michał
  10.00 -10.30

  Zajęcia Chemiczne – P. Szymon i P. Agata W.
  12.45 – 13.15 – (ostatni wtorek miesiąca)

  Gimnastyka Ogólnorozwojowa – P. Agnieszka I.
  9.30 – 10.00 – (pierwsze dwa tygodnie)
  13.30 – 14.00 – (drugie dwa tygodnie)

  Próba Śpiewu:
  12.30 – 13.30 Chórek „Aniołki”

  Gra na pianinie:
  13.30 – 15.30 – zapisane dzieci

  Zajęcia Rytmiczno-Taneczne – P. Bogumiła F.
  12.15 – 12.45 – (na sali gimnastycznej)

  j. angielski – P. Paulina K.
  09.30 – 10.00 – (I zmiana)
  12.45 – 13.15 – (II zmiana)

  Katecheza – Ks. Michał
  13.00 – 13.30