Programy i Karty Pracy na rok 2022/2023

 • PROGRAMY

  • Program wychowania przedszkolnego: „Wokół przedszkola”  zgodny z nową podstawą programową – M. Kwaśniewska, J. Lendzion, W. Żaba- -Żabińska, Wydawnictwo MAC, Warszawa 2018.
  • Program nauczania religii w przedszkolu – „Tak dla Jezusa”, Nr AZ-0-01/20 z dnia 28.01.2020. 

  Podręczniki i karty pracy dla gr. Elfy

  • „Strefa Przedszkolaka B+” – A. Banaś, A. Chomicka-Bosy. W . Żaba-Żabińska, K. Cebula, M. Plewa – Wydawnictwo  MAC Edukacja, Kielce 2022.
  • „Tak! Jezus mnie kocha” – podręcznik do religii dla dziecka sześcioletniego, ks. K. Mielnicki, E. Kondrak Nr AZ-04-01/20-KI-1/20, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2020 r.

  Podręczniki i karty pracy dla gr. Gumisie

  • „Strefa przedszkolaka B” – A. Banaś, A. Chomicka-Bosy. W . Żaba-Żabińska, K. Cebula, M. Plewa – Wydawnictwo  MAC Edukacja, Kielce 2022.
  • „Spotkania dzieci Bożych” – podręcznik do religii dla dziecka pięcioletniego J. Snopek, D. Kurpiński, Nr AZ-03-01/10-KI-2/15, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2014 r.

  Podręczniki i karty pracy dla gr. Kangurki

  • „Strefa Przedszkolaka B” – A. Banaś, A. Chomicka-Bosy. W . Żaba-Żabińska, K. Cebula, M. Plewa – Wydawnictwo  MAC Edukacja, Kielce 2022.
  • „Chcę czytać i pisać” – B. Szurowska – Wydawnictwo MAC Edukacja, Kielce 2016.
  • „Chcę liczyć” – B. Szurowska Wydawnictwo MAC Edukacja, Kielce 2016.
  • „Spotkanie dzieci Bożych”- podręcznik do religii dla dziecka pięcioletniego J. Snopek, D. Kurpiński, Nr AZ-03-01/10-KI-2/15, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2014 r.

  Podręczniki i karty pracy dla gr. Puchatki

  • „Strefa Przedszkolaka B+” – A. Banaś, A. Chomicka-Bosy. W . Żaba-Żabińska, K. Cebula, M. Plewa – Wydawnictwo  MAC Edukacja, Kielce 2022.
  • „Strefa Przedszkolaka B” – A. Banaś, A. Chomicka-Bosy. W . Żaba-Żabińska, K. Cebula, M. Plewa – Wydawnictwo  MAC Edukacja, Kielce 2022.
  • „Tak! Jezus mnie kocha” – podręcznik do religii dla dziecka sześcioletniego, ks. K. Mielnicki, E. Kondrak Nr AZ-04-01/20-KI-1/20, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2020 r.

  Podręczniki i karty pracy dla gr. Smerfy

  • „Chcę czytać i pisać” – B. Szurowska – Wydawnictwo MAC Edukacja, Kielce 2016.
  • „Chcę liczyć” – B. Szurowska Wydawnictwo MAC Edukacja, Kielce 2016.
  • „Świat dziecka Bożego” – podręcznik do nauki religii dla dzieci czteroletnich, J. Snopek, D. Kurpiński, Nr AZ-04-01/20-KI-1/20, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2020 r.

  Podręczniki i karty pracy dla gr. Krasnali

  • „Radosne dzieci Boże” – podręcznik do nauki religii dla dzieci trzyletnich, J. Snopek, D. Kurpiński, Nr AZ-04-01/20-KI-1/20, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2021 r.