Pieśni na Roraty

Archanioł Boży Gabriel,
posłan do Panny Maryi.
Z majestatu Trójcy Świętej,
tak sprawował poselstwo k’niej:
Zdrowaś Mario Łaski pełna, Pan jest z Tobą
To rzecz pewna.


Chwalimy Pana dziś /2x
Za Łaskę, którą daje nam /2x
Chwalimy Pana dziś /2x
Za Jego Moc!
Dziś z otwartym sercem
Staję przed Nim nanananana,
By oddać Mu siebie, me szczere ja //2x

A ja czekam na Ciebie mój Jezu
Tak jak inni kiedyś czekali.
A ja czekam na Ciebie mój Jezu,
Spójrz w ciemnościach światełko się pali.
Jezu przyjdź, wołam Cię, Jezu przyjdź. /4x


Gabriel Zwiastował, że porodzi Syna,
„TAK” odpowiedziała, wszystko się zaczyna.
To za sprawą Ducha, z nieba wysokiego
Bóg zesłał na ziemię Syna Jedynego.
Matko Nieskalana, Matko ukochana
Panno nad pannami oręduj za nami
Matko Stworzyciela, Matko Zbawiciela
Panno nad pannami oręduj za nami.


Oto idzie mój Bóg,
Oto idzie mój Król,
Oto Zbawiciel mój,
A Imię Jego Jezus!

Tęsknię za Tobą Panie, ale wiem,
Wiem, że przyjdziesz niebawem,
Wołam Cię!
Z głębi serca dziś wołam:
MARANA THA!


Oto Pan Bóg przyjdzie
Z rzeszą świętych nam przybędzie.
Wielka światłość w dzień ów będzie,
Alleluja, Alleluja!


Marana Tha! Przyjdź Jezu Panie
W Swej chwale do nas zejdź!
Marana Tha! Usłysz wołanie,
Gdy się wypełnią wieki!
Jak rosy chłód, na spragniony grunt.
Jak dobry chleb na głodnego dłoń!