Zajęcia Terapeutyczne

Zajęcia indywidualne z dziećmi wg ustaleń z terapeutą prowadzącym terapię.