Zajęcia Logopedyczne

Zajęcia indywidualne z dziećmi wg ustaleń nauczyciela prowadzącego.