Piosenka "Święto dzieci"

1. Dzisiaj święto wszystkich dzieci,
Niech nam pięknie słońce świeci.
O, jak ptaszki dziś śpiewają,
Tak życzenia nam składają.
 
Ref: Weźmy się wszyscy za ręce w kole,
Podskoczmy w górę, klaśnijmy w dłonie.
Na palcach wznieśmy się wesoło
I zróbmy mały obrót wkoło.
 
2. Wszyscy śmieją się od rana,
Każda buzia roześmiana.
Czar zabawy dziś panuje,
Każde serce się raduje.
 
Ref: Weźmy się wszyscy…