2022.03.11 - Aktywnie uczestniczymy w Drodze Krzyżowej